Een Vrije School Muziekpraktiijk

Foto: Heleen Schakel

Een reis door het land van Muziek door het jaar heen

Sinds de binnen schoolse muziekpraktijk ontwikkelde Juffie Irmin een speciale methode afgestemd op de Vrije School Onderwijs: Muziek van de seizoenen en jaarfeesten, worden samengebundeld in een periodeschrift, waarin ook werkopdrachten gemaakt kunnen worden voor het muziektheoretische gedeelte.   

Ook zijn er gedurende een periode, net zoals het periodeonderwijs op een vrije school, een ensemble waaraan meerdere leerlingen mee kunnen doen, om te ervaren hoe het is om in een orkest te spelen. Er is een goede afstemming op de leerling om de kwaliteit van niveau en animo te waarborgen. De liedjes en muziek die in de les worden gespeeld, worden dan met elkaar gespeeld op verschillende manieren.

Binnen Schoolse Muziekpraktijk

In samenspraak met de school

Afhankelijk van de wensen en roosters van de school kunnen leerlingen tijdens- of na schooltijd les krijgen. Kleuters krijgen overwegend in overleg met de school 's morgens les. Per dag kan de lestijd nog afwijken door b.v. belangrijke klas gebonden activiteiten en/of door verplichte aanwezigheid van de leerlingen in de klas. Hierover is regelmatig overleg met de klassenleerkrachten.

In samenspraak met Ouder en Leerling

In overleg met de ouders en de leerling(en) wordt een goede lestijd bepaald. Sommige kinderen vinden het geen probleem in de pauze les te krijgen, anderen hechten veel waarde aan de pauze om weer fris met de lessen verder te kunnen gaan.

Groepssamenstelling of Individueel

In de muzieklessen wordt overwegend in kleine groepjes van maximaal 3 leerlingen gewerkt. Er is een goede afstemming met de leerlingen om een goed groepje te vormen. Om het niveau en de harmonie te bewaken, kan de samenstelling van de groepjes van tijd tot tijd veranderen.

Indien nodig kan een leerling individueel les krijgen.

Beginners starten altijd individueel, om goed de grondbeginselen aan te leren. De nadruk ligt op het gehoor te spelen. Daarna is een leerling rijp voor het muziekschrft.  

Naar het Voortgezet Onderwijs, wat nu?

Leerlingen in klas 6, die daarna naar het voortgezet onderwijs gaan, en graag op muziekles willen blijven, is er mogelijkheid in overleg met de school deze lessen op de huidige school voort te zetten.

Volwassenen

I.v.m. de grote toestroom van kinderen is er een leerlingenstop voor volwassenen, met uitzondering voor leerkrachten verbonden aan de school.                                   

Werkwijze

Foto: Heleen Schakel

Een Proefles

Nieuwe leerlingen beginnen met een proefles. Zo krijgt de leerling de gelegenheid te ruiken aan het Land van Muziek en de Lier.

Strippenkaart

Een Strippenkaart bestaat uit 4 lessen. Deze koopt u vooraf. Het handigst is de Strippenkaart in de lierkoffer te bewaren, zo is de kaart altijd bij de hand. Na een gevolgde les wordt de kaart afgetekend op datum. Zo heeft u overzicht, wanneer een les gevolgd is, en wanneer de kaart vol is.

Is de Strippenkaart nog NIET vol, maar besluit u te stoppen met de lessen, dan is er geen resistutie mogelijk.

De Lesdag

's Morgens bij aanvang van de school kunt u het instrument en toebehoren in de eigen klas zetten. Deze wordt opgehaald en gestemt. Bij het uitgaan van de school treft u het instrument weer in de eigen klas aan. Sommige leerlingen delen met elkaar een instrument, en nemen deze om beurten mee naar huis.

Openbare Lessen

In de week voor aanvang van elke vakantie vinden er in principie openbare lessen plaats. Soms kan dit verschoven worden door schoolactiviteiten zoals de viering van Jaarfeesten, of belangrijke klasgebonden activiteiten zoals toetsen. U als ouder, bent van harte welkom om te komen luisteren naar de muzikale klanken van de ontwikkeling van uw kind(ren).

Mocht de lestijd voor u een probleem zijn, dan kan in overleg en indien mogelijk, voor deze gelegenheid een andere lestijd worden bepaald.

Uitval van Lessen

In de agenda staat de planning van de maand (onder voorbehoud); vakanties, vrije dagen, of uitval van lessen door geplande school- of klasgebonden activiteiten. Maar ook geplande activiteiten van de Muziekpraktijk, zoals openbare lessen, uitvoeringen of informatiebijeenkomsten.

Bij onoverhoopte afwezigheid van Juffie Irmin wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de school, die het bericht communiceren aan de leerkrachten. 

Als de leerling op de lesdag door b.v. ziekte niet op school is, wordt dit doorgaans door de klassenleerkracht doorgegeven. Mocht de leerling met vooraf aangekondigde afweizgheid niet op school kunnen zijn, is het fijn dit te weten voor een goede lesplanning.

Inloop Kwartiertje

Heeft u vragen, wilt u iets bespreken, of wilt u een Strippenkaart kopen, dan kunt u terrcht op het Inloop Kwartiertje. De muzieklessen vinden doorgaans plaats in een vaste ruimte, maar dit kan soms wijzigen. De conciërge is altijd op de hoogte. De tijden zijn aangepast aan de schooltijden, zodat u een bezoekje kunt combineren met het halen of brengen van uw kind(ren):

Maandags;    Zwolle:       13:00-13:15 uur in het Kantoortje tegenover de Kleuterklassen.

Donderdag;  Meppel:      12:30-12:45 uur (locatie volgt). 

Vrijdags;      Harderwijk: 08:30-08:45 uur in het 'Zonnekamertje' (RT-lokaal).

 

Inschrijfformulier

Hier kunt het inschrijfformulier downloaden.